Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Gældende retningslinier - Kirkerne er fortsat åbne!

Gældende retningslinier - Kirkerne er fortsat åbne!


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet mandag d. 26. oktober 2020, kl. 00:00
Gældende retningslinier - Kirkerne er fortsat åbne!

Kirkerne er fortsat åbne!

I forbindelse med statsministerens pressemøde fredag den 23. oktober 2020 blev en række nye tiltag mod corona/COVID-19-smitte præsenteret. De nye tiltag finder anvendelse fra 26. oktober 2020. Ændringer vedrørende forsamlingers størrelse er indtil videre gældende i 4 uger fra den 26. oktober 2020.

Som udgangspunkt gælder de nuværende regler og retningslinjer for folkekirken fortsat i lokaler, som de råder over. Gudstjenester, kirkelige handlinger eller lignende kan derfor i langt de fleste tilfælde afvikles som hidtil, men naturligvis med overholdelse af de gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

De nye tiltag betyder dog, at der indføres yderligere begrænsninger for, hvor mange der kan forsamles til udendørs begravelser og bisættelser. Hidtil har forsamlingsgrænsen for udendørs begravelser og bisættelser været 200 personer, men fra mandag sættes det maksimale antal deltagere ned til 50.

Tiltagene får også betydning for andre udendørs aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, hvor deltagerne ikke i al væsentlighed sidder ned med ansigtet i samme retning. Her gælder det generelle forsamlingsforbud, som fra den 26. oktober 2020 sættes ned til 10 personer. Det betyder, at for eksempel planlagte udendørs Halloween- og Allehelgen-optog i den kommende tid ikke vil kunne bestå af flere end ti personer.

I den forbindelse vil retningslinjerne blive redaktionelt ændret, og være tilgængelige hurtigst muligt – tilsvarende vil en opdateret FAQ vil være tilgængelig på www.folkekirkenspersonale.dk hurtigst muligt.

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet om de nye tiltag kan findes her.


LYNGE OG VESTER BROBY SOGNE

Gældende retningslinier pr. 26. oktober 2020
Med de nuværende retningslinier gælder det, at vi i kirkerummet skal overholde både arealkrav (2 m2 pr. person) og afstandskrav (2 meter ved sang - 1 meter ved arrangementer uden sang). Personer, der deler husstand må gerne sidde tættere.

Det betyder at der gælder følgende for kirkerne:

LYNGE KIRKE
Max antal personer i kirken: 74 (jf. arealkrav).
Ved gudstjenester og bisættelser/begravelser med sang kan vi være ca. 25 enkeltpersoner. (jf. afstandskrav). 

VESTER BROBY KIRKE
Max antal personer i kirken: 82 (jf. arealkrav). 
Ved gudstjenester og bisættelser/begravelser med sang kan vi være ca. 17 enkeltpersoner. (jf. afstandskrav).

Ved udendørs bisættelser/begravelser gælder et forsamlingsforbud på max 50 personer.


Vi holder ikke altergang til gudstjenesterne i øjeblikket. Ved ønske om privat altergang kontaktes præsterne.

Dåb afholdes pt. enkeltvis som særgudstjenester enten om lørdagen eller før eller efter søndagsgudstjenesten. Kontakt præsterne og hør nærmere. 


MUNDBIND

Foreløbigt frem til 2. januar 2021 skal du bære mundbind eller visir i kirken. 

- Når du besøger eller deltager i en aktivitet i kirken eller sogneladen, i et lokale med offentlig adgang (for eksempel gudstjeneste eller kirkelig handling), skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind.
- Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet.
- Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, fx for at lytte til en læsning, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.
- Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.