Kirkerne er åbne!

Kirkerne er åbne!


# Nyheder
Udgivet torsdag d. 25. juni 2020, kl. 00:00

Kirkerne er atter åbne!
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 21. maj åbnede kirkerne igen op for afholdelse af gudstjenester og aktiviteter i Lynge-Broby Sogne efter mere end 2 måneders nedlukning under corona. 

Med de nuværende retningslinier gælder det, at vi i kirkerummet skal overholde både arealkrav (2 m2 pr. person) og afstandskrav (2 meter ved sang - 1 meter ved arrangementer uden sang). Personer, der deler husstand må gerne sidde tættere.

Det betyder at der gælder følgende for kirkerne:

LYNGE KIRKE
Max antal personer i kirken: 74.
Ved gudstjenester og bisættelser/begravelser med sang kan vi være ca. 25 personer.

VESTER BROBY KIRKE
Max antal personer i kirken: 64.
Ved gudstjenester og bisættelser/begravelser med sang kan vi være ca. 16 personer.

Ved udendørs arrangementer må kirken samle op til 500 personer, hvis folk sidder ned eller knæler.


Henover sommeren vil søndagsgudstjenesterne ligge kl. 9.00 - og vi holder ikke altergang til gudstjenesten endnu. Ved ønske om privat altergang kontaktes præsterne.

Dåb afholdes pt. enkeltvis som særgudstjenester enten om lørdagen eller før eller efter søndagsgudstjenesten. Kontakt præsterne og hør nærmere.


Nyt kirkeblad udkommer ultimo august 
Næste kirkeblad for Lynge-Broby sogne skulle have været udkommet den 1. juni 2020. Men uvisheden om alle aktiviteterne i sognene gør, at vi har valgt at det først vil udkomme ultimo august. Til den tid håber vi at kunne give en mere fyldestgørende orientering om de kommende aktiviteter i sognene.

Men i støbeskeen ligger allerede friluftsgudstjeneste og sensommerkoncert med ALSANG ved vores dygtige sanger Trine Kaldråstøyl og pianist Vagn Sørensen i Lynge Præstegårdshave søndag den 30. august - jagtgudstjeneste i Lynge Kirke søndag den 27. september kl. 17.00 - og ulvetimegudstjeneste i Lynge Kirke onsdag den 21. oktober kl. 17.00.
Babysalmesang, børnekor og pigekor starter op igen til september - læs mere under aktiviteter.

SogneCaféen starter normalt for sæsonen i september måned, men vi ved endnu ikke om det bliver muligt.