×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Tirsdag d. 4. februar 2020, kl. 17:00

Offentligt menighedsrådsmøde for Vester Broby Menighedsråd

DAGSORDEN

Godkendelse af seneste referat    

1. Siden sidst   

Gennemgang af indgået post og orientering        

2. Økonomi      

Orientering ved kassereren      

3. Kirken og kirkegården    

Orientering ved kirkegårdsudvalget   

Orientering fra kirkeværgen   

Igangværende og kommende arbejder        

4. Præsterne      

Andreas L. Kristensen      

Freja Boe-Hansen

5. Personale      

Punktet udgår og drøftes under det efterfølgende medarbej­dermøde

6. Aktivitetsudvalget   

Planlagte aktiviteter og forslag til nye        

7. Planlægning vedr. valget i 2020   

Orientering om de nye regler v/ formanden for valgudvalget        

8. Evt.           

Medvirkende
Vester Broby Menighedsråd
Sted
Sogneladen, Lyngevej 8, 4180 Sorø, Danmark