Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Begravelse eller bisættelse

Ved et dødsfald henvender de pårørende sig til en bedemand, der derefter kontakter præsten eller kirkekontoret for at aftale tid og sted for højtideligheden. Bedemanden sørger for at dødsattesten tilvejebringes og dødsanmeldelsen udfærdiges. Afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest medbringes.

Det er den nærmeste pårørende til afdøde, der skriver under på dødsanmeldelsen, hvor det fremgår at intet af det aftalte strider mod afdødes ønsker. Bedemanden sørger tillige for at afdøde føres til det kapel, der ligger i forbindelse med den kirke, hvor afskedshøjtideligheden skal foregå. Det er naturligvis en forudsætning for en præsts medvirken ved højtideligheden, at afdøde var medlem af Folkekirken.

Når de praktiske ting er aftalt, taler de efterladte med præsten, der skal forestå handlingen. Det er vigtigt, at man til denne samtale har en eller flere pårørende eller bekendte med. Dels som støtte for den nærmeste og dels som hjælp for præsten, der på baggrund af samtalen skal udarbejde en tale, samt hjælpe til ved valget af salmer.

De ord, der indleder jordpåkastelsesritualet, er de samme ord, som indleder dåben. Begyndelse og afslutning bundet i krans.

Er det begravelse bæres kisten ud på kirkegården, hvor jordpåkastelsen finder sted.
Er der tale om en bisættelse, foregår jordpåkastelsen i kirken, og kisten føres derefter ud til rustvognen, der bringer den til krematoriet.

 

Gravsted

De pårørende henvender sig til graveren vedrørende valg af gravsted. Der er mulighed for at vælge forskellige former for jordfæstelse på kirkegården.
Man kan erhverve enkelt- eller dobbeltgravsteder. Man kan vælge et urnegravsted med plads til individuel beplantning. Man kan også vælge "kendt fællesgrav", hvor det sted urnen er sat ned markeres af en liggesten med plads til navn og årstal.
Endelig kan man vælge fællesgrav, hvor placeringen af afdødes urne ikke markeres.

 


Når et menneske dør: Afsked under corona-epidemien

Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald 

Når vi mister dem, som vi holder af, har vi særligt brug for at være tætte sammen med vores nærmeste og opleve båndet til andre mennesker.  

Corona-epidemien kræver imidlertid, at vi holder afstand til hinanden, og at vi ikke kan være samlet i en større gruppe.   

Det er en meget vanskelig situation for jer efterladte, men det er helt nødvendigt, at myndighedernes anvisninger for adfærd bliver fulgt af alle pårørende. Ellers kan vi komme til at danne ny smittekæder.  

Husk altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  • Hold god håndhygiejne, host og nys i engangslommetørklæde eller albuebøjningen
  • Begræns fysisk kontakt, undgå håndtryk, knus og kram og hold 1 meters afstand til andre personer i det offentlige rum
  • Vær særligt opmærksom på smittefare i forhold til ældre og kronisk syge, hold altid afstand
  • Personer med symptomer på covid-19 bør isolere sig

Se mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk

Begrænset deltagerantal ved begravelser og bisættelser 
Indendørs i kirken er begravelser og bisættelser underlagt den samme deltagerbegrænsning som til gudstjenester.

En dødsannonce indrykket i lokale eller landsdækkende dagblade bruges ofte til at invitere bredt til afskedshøjtideligheden. Under Covid-19 pandemien kan det være en god idé i dødsannoncen at gøre opmærksom på, at dem, I inviterer, vil få personligt besked af jer. Skriv også gerne hvis I holder en fælles mindehøjtidelighed senere. 

Tag hensyn, også til professionelt medvirkende
Vi skal tage afsked med de døde på en måde, hvor vi passer godt på hinanden.  

Ældre mennesker, og personer med underliggende sygdomme er særligt sårbare over for smitte under corona-epidemien. Det er dog også vigtigt at tage hensyn de professionelle, som du og de øvrige efterladte møder i forbindelse med dødsfaldet.  

Præster, bedemænd, kirketjenere, organister, kirkegårdsansatte, blomsterhandlere og andre er i kraft af deres arbejde nødt til at være i kontakt med mange mennesker, som de potentielt kan blive smittet af. Samtidig er der også fare for, at de uforvarende kan bringe smitten med sig videre til mange andre mennesker.  

Hold altid den rette afstand til de professionelt medvirkende ved dødsfald og følg deres anvisninger for din adfærd.