Hjemmesiden

Denne hjemmeside er tænkt som en orientering om væsentlige forhold omkring Lynge kirke ved Sorø.
Hjemmesiden giver også et overblik over personer, som er tilknyttet kirken.
Det historiske er hentet fra en publikation udgivet af menighedsrådet:
Lynge kirke 5. udgave 1999.

Det er tanken at hjemmesiden løbende vil være under revision, hvorfor forslag til ændringer vedrørende tilføjelser og rettelser gerne modtages og sendt pr. e-mail til sognepræst.

For vedligeholdelsen af hjemmesiden står Henning Vincentz Fischer

besøgende