Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Retningslinjer for benyttelse af Sogneladen i Lynge

Sogneladen administreres af Lynge Menighedsråd og skal primært bruges til folkekirkelige aktiviteter. Når Sogneladen ikke bruges til disse aktiviteter, kan den stilles til rådighed for andre arrange­men­ter, der er forenelige med kirkens arbejde og interesser – dog ikke private fester. Sogneladeudvalget afgør i tvivlstilfælde, om Sogneladen kan udlejes til et bestemt formål.

Ved en reception forstås en kortvarig sammenkomst uden store anretninger.

Lejeaftale indgås med kirkegårdskontoret (graveren).

Oldfruen eller dennes stedfortræder skal være til stede ved alle arrangementer, hvis ikke andet er aftalt (skriftligt), og har den fulde bemyndigelse over lokalet.

For benyttelse betales en leje, der fastsættes af menighedsrådet. Sogneladen lejes for 2 timer.   Der er plads til 72 personer til en siddende reception og max 100 personer til en stående reception.

Priser for arrangementer:

kr. 1.500,00, der omfatter 1 times opdækning og klargøring,  2 timer til arrangementet, 1 time til oprydning, rengøring, opvask m.v.

Overheadprojektor og højtaleranlæg/musikanlæg kan benyttes. Forudsat kendskab til brug.

Enhver arrangør er ansvarlig for det benyttede.

Reservation af Sogneladen i Lynge

Dato for arrangementet: ..................................

Arrangementets art: ......................................................................................

Ansvarlig for arrangementet: ...........................................................................

Adresse: ......................................................... Tlf: ...............................................

Undertegnede har modtaget Retningslinjer for benyttelse af Sogneladen.

....................................................
Ansvarligs underskrift

...................................................
Udlejers underskrift

 

BILAG

Retningslinier for benyttelse af Sogneladen

Arrangementer, som sognegården kan benyttes til

Arrangementer, som sognegården
ikke kan benyttes til

Alle menighedsrådets arrangementer f.eks:

- møder

- foredrag

- koncerter

- kirkekaffe

- kirkefrokost

- nytårsarrangement

Arrangementer, som menighedsrådet har taget initiativ til:

- dåbstræf

- familieaftener

- børnehavebesøg

Foreninger, hvis virke ikke strider mod folkekirkens etiske/religiøse holdninger f.eks:

- spejderarrangementer

- sangkor

- foredrag

- musikøvelser

Kortvarige sammenkomster i forbindelse med kirkelige handlinger:

- begravelseskaffe

- reception uden mad ved bryllup

Konfirmandundervisning

Minikonfirmander

Menighedsrådsmøder

Øvrige kirkelige aktiviteter

Udstillinger

Bazarer, loppemarkeder med godgørende formål

Politiske foreningers møder

Ikke kristne religioners møder

Arrangementer der er i strid med folkekirkens etiske/religiøse holdninger.

Private fester

Støjende arrangementer